top of page

​תנאי השימוש באתר:

  • המידע המופיע בטיפול ברפואה אלטרנטיבית הוא מידע כללי בלבד, המיועד לצרכי לימוד והרחבת הידע של קהל הגולשים. אין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי או המלצה לטיפול.

  • השימוש באתר זה אינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית או לטיפול רופא מוסמך.

  • באם הנך חולה, אנו ממליצים על פניה לרופא המטפל לצורך קבלת אבחנה וייעוץ. בכל מצב חירום, אנו ממליצים להיוועץ בשירותי ההצלה המוסמכים באופן מיידי.

  • איננו ממליצים כל טיפול, מוסד, רופא, מוצר או הליך רפואי אשר מוזכרים באתר זה.

  • בשימוש באתר אתה מצהיר כי הנך מבין שהמידע המופיע בטיפול ברפואה אלטרנטיבית נכתב ומפוקח על ידי אנשים אשר תורמים את המידע באופן חופשי והם אינם רופאים.

  • המידע (כולל המחירים) באתר משתנה באופן תדיר, ומערכת טיפול ברפואה אלטרנטיבית איננה יכולה לערוב מפני שגיאות העשויות ליפול בתכנים המפורסמים בו.

 

קוקיס:

'קוקיס' הם קבצי טקסט קטנים שיוצר הדפדפן של המשתמש, בעקבות בקשה של אתר בו גולש המשתמש. קבצים אלו מאפשרים לאתר שגרם ליצירתם 'לזכור' פעולות שבצע המשתמש באתר, לרבות דפים בהם גלש או פרטים שמילא בטופס מסוים. חלק מהקבצים הללו נמחקים עם סגירת הדפדפן וחלקם נשמר על מחשב המשתמש.

אתר טיפול ברפואה אלטרנטיבית גורם ליצירת קבצי 'קוקיס' על מחשב המשתמש רק לנוחות המשתמש וטיפול ברפואה אלטרנטיבית אינה עושה כל שימוש במידע הכלול בקבצים אלו. יחד עם האמור, משתמש שאינו חפץ לאפשר ל טיפול ברפואה אלטרנטיבית ליצור קבצי 'קוקיס' יכול למנוע זאת על ידי שינוי הגדרות של הדפדפן או לגלוש תחת החלופה האנונימית, שמאפשר הדפדפן.

 

שימוש בכלי ניטור:

באתר medicos.co.il נעשה שימוש בשירות "גוגל אנליטיקס" ו "פייסבוק פיקסל" לשם איסוף נתונים סטטיסטיים על תנועת הגולשים. נדגיש שאין מדובר בנתונים אישים. איסוף הנתונים הוא לצורך שיפור השירות באתר ולצורכי שיווק.

 

תנאי שימוש ברכיבי אתר פייסבוק:

השימוש באפשרויות השונות של שיתוף מידע באמצעות רכיבי "פייסבוק" הוא באחריות המשתמש, וחושף את בחירת המידע שלו לאחרים, בהתאם להגדרות הפרטיות שהוגדרו על ידו באתר הפייסבוק.

שימוש בתכנים הנמצאים באתר:

כל זכויות היוצרים של התכנים המופיעים באתר הינן של מערכת טיפול ברפואה אלטרנטיבית. אין לעשות שימוש בכל תוכן המופיע באתר בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממערכת טיפול ברפואה אלטרנטיבית.

bottom of page