top of page

תרגילים לביצוע בבית

הוראות כלליות:

1. דגש חשוב למי שלא היה אצלינו בטיפולים: התרגילים אינם מיועדים לכל אחד, למרות שהם יכולים באופן כללי להתאים לכולם, כדאי להיוועץ באיש מקצוע ואף רופא טרם ביצוע התרגילים שמופיעים כאן.

2. בעיקר בתחילת הדרך - חשוב לעשות כל תרגיל בהקשבה מלאה לגוף, אם זה כואב מדי כדאי לעצור, אם ביום למחרת הגוף כאוב מדי, לעשות פחות ביום למחרת או אפילו לנוח (במיוחד בשבועיים הראשונים), מצד שני לא לוותר לעצמכם יותר מדי ויותר מדי מהר... לכל שאלה או התייעצות אנחנו כאן

בשבילכם!

3. סדר העבודה העדיף הוא תרגילי כח קודם כל (עדיף עם חימום קצר) ותרגילי מתיחות בסוף אימון כח או אירובי כשהשרירים חמים.

4. שעות ביצוע התרגילים הוא לא בעל חשיבות גבוהה, במיוחד אם הנוחות היא חשובה יותר (לדוגמא אם מישהו פנוי רק בבוקר, עדיף שיעשה את התרגילים בבוקר)

הוראות לתרגילי נשימות:
 1. כדאי לבצע בפעם הראשונה בבית, כדי לראות אילו תרגילים יכולים להיות קצת מאומצים ולכן לא מומלץ לבצע אותם כאשר אתם צריכים להיות תוך כדי התרגול בעמידה או מרוכזים כמו בנהיגה (לדוגמא התרגיל של נשימה עמוקה בהדרגה של כ 10 שניות)
2. באופן כללי ניתן לבצע כמה שבא לכם, איפה שבא לכם

נשימות

30. תרגיל מודעות לנשימה בשכיבה 

31. תרגילי נשימה 1

32. תרגילי נשימה 2

bottom of page